روز: جولای 23, 2017

بیماری هیدروسل

هیدروسل بیماری هیدروسل | آب آودن بیضه بیضه دارای یک پوششی است که  به منظور نرم نگه داشتن بیضه بطور مدام یک مایع ترشح می کند و مایع ترشح شده از طریق ورید ها از بیضه خارج می شود در صورتی که تعادل مقدار مایع ترشح شده و خارج شدن این مایع ازطریق وریدها بر […]

ادامه مطلب