روز: آوریل 30, 2018

نقش واریکوسل در ناباروری

نقش واریکوسل در ناباروری کسانی که واریکوسل دارند تا چه میزان دچار ناباروری می شوند واریکوسل به سه دسته حفیف – متوسط و شدید تقسیم می شود واریکسول می تواند تنها در یک طرف رخ دهد که دربیضه چپ می باشد اما به ندرت پیش می آید به صورت منفرد در بیضه راست رخ دهد […]

ادامه مطلب