ماه: می 2018

کلونوسکوپی

این روش به فوق تخصص گوارش این تشخیص را  می دهد که تمام طول روده را مشاهده و ارزیابی کند.این روش قادر است مشکلات روده بزرگ که شامل سرطان،بافت های ملتهب و وجود زخم و خونریزی را شناسایی کند.این روش برای غربالگری سرطان روده بزرگ هم استفاده می شود. آندوسکوپ یا همان کلونوسکوپ لوله ای […]

ادامه مطلب