ماه: ژوئن 2018

عفونت گوش میانی

عفونت گوش میانی  عفونت گوش میانی بیماری شایع میان کودکان می باشد که بیشتر اوقات در فصل زمستان صورت می گیرد .معمولاً عفونت در گوش میانی نه تنها باعث ملتهب شدن می شود بلکه باعث بروز مشکل در یک گوش یا هردو گوش می شود . عفونت گوش میانی چه مقدار می تواند خطرناک باشد […]

ادامه مطلب