ماه: آگوست 2018

خونریزی های اوایل حاملگی

خونریزی های اوایل حاملگی خونریزی های اوایل حاملگی  یک علامت هشدار دهنده برای مادر و پزشک است . خونریزی های نیمه اول حاملگی به شکل لکه بینی – حالت خفیف یا شدید که ممکن است روزها تا هفته ها پا برجا بماند . شیوعی بینی 50-20 درصد داشته و شایع ترین علت آن ها سقط خود […]

ادامه مطلب