روز: سپتامبر 12, 2018

تشخیص تاخیر رشد جنین

سونوگرافی در دوران بارداری نقش بسیار پررنگی دارد . روند طبیعی رشد جنین   یکی از مواردی است  که  لازم است تا  به آن توجه شود .  سونوگرافی یکی از بهترین و دقیق ترین  روش های تشخیصی خصوصا در بارداری است  . دکتر آزاده مکری در مرکز سونوگرافی خوب در تهران در رابطه با نقش سونوگرافی در تشخیص  تاخیر […]

ادامه مطلب